Citfin zavedl jako jedna z prvních firem v ČR čtyřdenní pracovní týden

Inspirován úspěšnou zkušeností novozélandské firmy Perpetual Guardian, nabídl Citfin po několika měsíční přípravě svým zaměstnancům na výkonnostních pozicích čtyřdenní pracovní týden jako zajímavý benefit. Podmínkou k získání benefitu pro zaměstnance na odděleních obchodu, dealingu a Call Centra je dosažení minimálního měsíčního ukazatele výkonnosti.

„Na testovací období jsme se připravovali několik měsíců. Zaměstnance jsme nejdříve oslovili s dotazníkem celkové spokojenosti. Zajímal nás výchozí stav vnímání vyváženosti práce a jejich osobního života. Závěry z dotazníkového šetření jsme také přímo porovnávali s výsledky novozélandské firmy. Pozitivním důsledkem je spuštění tříměsíčního testovacího období zavádění nového benefitu,“ vysvětluje Martina Arnold Rubín, CEO Citfin.

Benefit je v Citfin cíleně zaměřen na oddělení, která nemohou z provozních ani organizačních důvodů užívat např. homeoffice, či manažerské volno. Čtyřdenní pracovní týden není pro zaměstnance povinný.

„Pokud zaměstnanec splní svůj měsíční výkonnostní benchmark, má v následujícím měsíci nárok na čtyřdenní pracovní týden. Novým benefitem lze tedy získat dalších asi 40 volných dnů v roce nad rámec dovolené. Citfin za tyto „volné“ dny nekrátí mzdu, ani jiné benefity,“ uvádí Martina Arnold Rubín, a dodává, že si od nového benefitu slibuje nejen dlouhodobou motivaci k vyšší produktivitě jednotlivců, ale také snadnější nábor nových kolegů do výkonnostních pozic.

Testovací období benefitu trvá do konce roku 2018. Pokud Citfin prokáže schopnost udržet svou výkonnost a plnit nastavený finanční plán, bude v následujícím roce benefit čtyřdenního pracovního týdne zařazen mezi standardní benefity společnosti.

„V Perpetual Guardian jsme šli stejnou cestou jako nyní Citfin. Nejprve jsme se dotazovali, pak testovali a teď již jedeme v ostrém provozu. Výsledky byly velmi dobré. Produktivita jednotlivců na výkonnostních pozicích vzrostla o více než 20 %. Zároveň zaměstnanci vykazují vyšší spokojenost i sounáležitost s pracovním týmem, což bylo našim záměrem. Nyní jsme spustili tento čtyřdenní týden natrvalo. Je nám tedy velkou ctí být inspirací pro další úspěšné firmy nejenom na Novém Zélandu, ale i po celém světě. Náš příběh byl následován ve více než 40 zemích s více než 4 miliardami lidí. Tato myšlenka má potenciál pro budoucnost, proto přejeme Citfin mnoho zdaru v jejich procesu zavádění benefitu a věříme, že jim bude fungovat stejně jako nám“ říká Andrew Barnes, zakladatel Perpetual Guardian.

  Čtyřdenní pracovní týden | tisková zpráva 25. 10. 2018 64 KB Stáhnout  
  4WD | press release 25. 10. 2018 61 KB Stáhnout