Pomáháme

2022

Připojili jsme se k dárcům okamžité finanční pomoci na obranu Ukrajiny. Významnou částkou jsme podpořili sbírku vyhlášenou Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze. Sláva Ukrajině!


2021

Citfin v reakci na přírodní katastrofu na Moravě daroval devíti rodinám finanční obnosy na opravu jejich zničených domovů. Podpořili jsme rodiny, které byly mediálně opomíjené, přesto za sebou měly velmi silný příběh.


2020

Ve složité covidové době jsme dodávali energii z ovoce našim zdravotníkům. Do několika nemocnic v České republice jsme posílali vitamínové drinky s velkým poděkováním těm, kteří se starali o nemocné. Všem jim i do budoucna přejeme velkou dávku sil, trpělivosti a odhodlání v jejich těžké práci!


2019

Zřídili jsme CSR Fond (Corporate Social Responsibility Fund). Jedná se o fond peněžních prostředků Citfin, určených ke zlepšení mimofiremního okolí, zejména k podpoře volnočasových aktivit a zájmů našich zaměstnanců. Přes CSR fond podporujeme konkrétní akce neziskového sektoru s přímou účastí nebo zainteresovaností našich zaměstnanců. V roce 2019 jsme podpořili charitativní projekty v celkové hodnotě téměř 300 000 Kč.


2018

Po celý rok 2018 probíhaly v Citfin charitativní projekty zaměřené na pomoc dětem s mentálním postižením a autismem.


2017

Po celý rok probíhaly v Citfin sbírky peněz pro potřebné. Zaměstnanci s finanční pomocí Citfin vybrali a darovali více než 200 000 Kč. Podpořili jsme:

  • Domov Sue Ryder
    nejen nákupem postelového parku, ale i darováním oděvů do jejich dobročinného kamenného obchodu
  • Mateřskou školu a základní speciální školu na Praze 4,
    která poskytuje vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a autismem
  • Rodiče a jejich nemocné děti,
    kterým byly od narození stanoveny závažné diagnózy a potřebují finance ke zlepšení jejich zdravotního stavu

2016

Zaměstnanci Citfinu aktivně podporovali charitativní projekty a s přispěním Citfinu shromáždili více než 70 000 Kč. Obdarovali jsme:


2015

V tomto roce zaměstnanci Citfin vybrali více než 20 000 Kč na: