Pomáháme

2019

Zřídili jsme CSR Fond (Corporate Social Responsibility Fund). Jedná se o fond peněžních prostředků Citfin, určených ke zlepšení mimofiremního okolí, zejména k podpoře volnočasových aktivit a zájmů našich zaměstnanců. Přes CSR fond podporujeme konkrétní akce neziskového sektoru s přímou účastí nebo zainteresovaností našich zaměstnanců. V roce 2019 jsme podpořili charitativní projekty v celkové hodnotě téměř 300 000 Kč.


2018

Po celý rok 2018 probíhaly v Citfin charitativní projekty zaměřené na pomoc dětem s mentálním postižením a autismem.


2017

Po celý rok probíhaly v Citfin sbírky peněz pro potřebné. Zaměstnanci s finanční pomocí Citfin vybrali a darovali více než 200 000 Kč. Podpořili jsme:

  • Domov Sue Ryder
    nejen nákupem postelového parku, ale i darováním oděvů do jejich dobročinného kamenného obchodu
  • Mateřskou školu a základní speciální školu na Praze 4,
    která poskytuje vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením a autismem
  • Rodiče a jejich nemocné děti,
    kterým byly od narození stanoveny závažné diagnózy a potřebují finance ke zlepšení jejich zdravotního stavu

2016

Zaměstnanci Citfinu aktivně podporovali charitativní projekty a s přispěním Citfinu shromáždili více než 70 000 Kč. Obdarovali jsme:


2015

V tomto roce zaměstnanci Citfin vybrali více než 20 000 Kč na: