Termínové obchody

Nakupujete nebo prodáváte cizí měnu a chcete se vyhnout negativním důsledkům kolísání kurzu?
Zafixujte si aktuální kurz až na dva roky dopředu.

Výhody zajištění proti kurzovému riziku

Nízká záloha

Krátkodobé Forwardy, s vypořádáním do 10 kalendářních dnů, jsou bez zálohy. U dlouhodobých Forwardů skládáte nízkou zálohu, nebo využijete Treasury linku.

Pohodlí

Termínové obchody vám přinesou výraznou časovou úsporu a klid až na dva roky dopředu. Již nemusíte neustále hlídat vývoj směnného kurzu a devizy máte pod kontrolou.

Nízké limity

Zajistit proti výkyvům kurzu můžete už částky od 10 000 EUR nebo 10 000 USD. Pro ostatní měny je to ekvivalent 10 000 USD.

Flexibilita

Termínové obchody se vám přizpůsobí. Podle vašeho požadavku posuneme termín vypořádání původně sjednaného Forwardu.

Zkušenosti klientů s termínovými obchody

1:44

Helena Zumr Janů
jednatelka

HD COMMODITY s.r.o.

2:00

Zdeněk Hlinský
majitel

Agrilac, spol.s r.o.

Volejte zdarma, pište kdykoliv

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 17.30 hod.

Jak to celé funguje

Než začnete využívat termínové obchody, Citfin vám vše podrobně vysvětlí a společně uzavřeme rámcovou smlouvu.

Termínový obchod sjednáte telefonicky na dealingovém oddělení. Konfirmaci pak naleznete v internetovém bankovnictví.

Následně na účet Citfin zasíláte nízkou zálohu, popřípadě využijete přidělený rámec Treasury linky.

V den vypořádání převedete zbývající objem finančních prostředků pro realizaci obchodu.

Citfin zasílá nakoupenou měnu dle vašich instrukcí.

Více možností, větší úspory

Standardní měnový Forward

Standardní měnový Forward je finanční derivát, kterým si lze zajistit dnešní kurz na konkrétní den v budoucnu.

Případová studie

Měnový Forward s oknem

Nákup nebo prodej devizy za dohodnutý kurz s vypořádáním směnného obchodu v okně od 2 do 60 dnů, uzavřený na dobu max. 2 let.

Případová studie

Měnový Par Forward

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem.

Případová studie

Měnový Par Forward s oknem

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem. U každého z těchto termínových obchodů lze zvolit interval vypořádání od 2 do 60 dnů.

Případová studie

Měnový Swap

Prodej či nákup jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za dohodnutý kurz. Slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při přebytku v měně jiné.

Případová studie

Časté dotazy

 • Aktuální spotový směnný kurz v době uzavření termínového obchodu
 • Pipové body, které vyjadřují rozdíl mezi úročením prodávané a nakupované měny za dobu, na níž je termínový obchod uzavřen
 • Citfin marže

Riziko plynoucí z termínových obchodů je spojeno zejména s vývojem aktuálního směnného kurzu v neprospěch klienta, kdy tržní směnný kurz je pro klienta výhodnější než směnný kurz termínového obchodu. V takovém okamžiku může vzniknout ztráta, a to i ve výši překračující hodnotu zálohy složené klientem. Předtím, než začnete využívat termínové obchody, se seznamte se směrnicí MiFID.

V souvislosti s nabytím povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), kterým byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (dále jen „směrnice MiFID“), jejímž cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů, informujeme své klienty o některých změnách souvisejících s poskytováním investičních služeb (termínových obchodů).

Obchodník s cennými papíry musí při poskytování investičních služeb:

 • jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu se zájmy klienta,
 • poskytovat přiměřené a úplné informace, které nesmí být nejasné, zavádějící, klamavé nebo nespravedlivé,
 • poskytovat svým klientům investiční služby, které zohledňují jejich konkrétní situaci.

Obsah:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník“ naleznete ZDE.

Více informací o povinnostech a výhodách MiFID získáte na stránkách České národní banky.

Ne nebudete. Dostanete termínový kurz a víte, za kolik devizy v budoucnu nakoupíte či prodáte. Žádné poplatky neplatíte.

Devizové kurzy se liší o tzv. pipsy – body. Ty se připočítávají ke spotovému kurzu a jsou vypočítané na základě rozdílu úrokových sazeb obchodovaných měn. Rozdíl v úrokových sazbách obou měn je pak zohledněn v termínovém kurzu.

Ano i ne. Obchod je sice pevně sjednán k domluvenému termínu, ale použitím swapové operace lze vypořádání obchodu přesunout na dřívější či pozdější termín, než je původně sjednaný.

Naopak, právě malé podniky a živnostníci mohou díky termínovým obchodům předejít možným ztrátám plynoucím z výkyvů kurzů.

Sjednáním termínové operace se pevně zavazujete takový obchod vypořádat. Citfin pro vás současně ve stejnou chvíli zajišťuje kurz na trhu. Náklady a rizika vznikající uzavřením tohoto obchodu nám pokrývá právě složená záloha, kterou vám však vracíme ve stejnou chvíli při vypořádání termínového obchodu.

Procentuální krytí vaší devizové pozice se mění s ohledem na vývoj kurzu na trhu. Pokud se směnný kurz výrazně odchýlí od vámi zajištěné hodnoty kurzu, mění se procentuální vyjádření vaší zálohy. Tento rozdíl je nutné doplnit.

Není. Zavoláte na Dealing našim specialistům, s nimi si dohodnete kurz a vypořádání a o nic se nemusíte dále starat. O vše ostatní se postaráme my a vy si můžete užívat toho, že už dnes víte, za kolik budete nakupovat či prodávat v budoucnu.