Seznam rizikových zemí

Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo jsou oprávněny odmítnout nebo odložit splnění Příkazu klienta bez ohledu na měnu platby, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky.

Z důvodů uvedených v předchozí větě jsou Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo též oprávněny nepřijmout platby ve prospěch klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.

Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High Risk Countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
CubaRepública de Cuba
SudanDžumhúrijat as-Súdan
South SudanRepublic of South Sudan
Syriaالجمهورية العربية السورية