Citfin API

Citfin API umožňuje propojení aplikací třetích stran s účtem klienta v Citfin.

Klient Citfin musí vždy udělit třetí straně výslovný souhlas k přístupu na svůj účet!

Principy otevřeného bankovnictví

Třetí strana

Třetí strany jsou Českou národní bankou licencovaní poskytovatelé internetových a mobilních aplikací. Mohou to být banky a jejich internetová bankovnictví, nebankovní poskytovatelé služeb nabízející aplikace pro přehled financí nebo třeba i e-shopy.

Bezpečnost

Při každém připojení třetí strany k Citfin API vždy ověříme, zda má platný certifikát a licenci. Bez vašeho souhlasu se žádná třetí strana k vašim údajům v Citfin nedostane.

Služby třetích stran

Třetí stranu můžete na svém účtu pověřit k realizaci služeb nepřímého dání platebního příkazu, informování o účtu nebo dotazování se na zůstatek účtu. Co třetí straně dovolíte, je jen na vás.

Přístup

Souhlasy k přístupu na váš účet v Citfin udělujete nebo odebíráte pro každý účet a každou třetí stranu zvlášť. Povolit přístup nemusíte nikomu.

Volejte zdarma, pište kdykoliv

Na infolince jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 17.30 hod.

Jak to celé funguje

Zavoláte na Obchod a sjednáte si službu Citfin API.

Podepíšeme dodatek k Rámcové smlouvě a předáme vám přihlašovací údaje k Citfin API.

Třetí strana prostřednictvím své aplikace zažádá o přístup na váš účet v Citfin.

V Citfin API povolíte třetí straně přístup k vašemu účtu a pověříte jí k realizaci vámi vybraných služeb.

Třetí strana přistupuje k vašemu účtu v Citfin a provádí za vás vybrané služby. Přístup jí můžete kdykoli zamítnout.

Dokumenty ke stažení

  Mobilní token Citfin 6. 9. 2019 9 MB Stáhnout
  Uživatelský manuál pro přihlášení do Citfin API 17. 9. 2020 2 MB Stáhnout
  Citfin_API PSD2 – Dokumentace pro TPP 11. 9. 2019 2 MB Stáhnout
  Manuál pro postup třetích stran při zavedení nouzového režimu při provozu Citfin API PSD2 11. 9. 2019 312 KB Stáhnout

Časté dotazy

Citfin API, tzv. otevřené bankovnictví, umožňuje přístup k účtu klienta v Citfin prostřednictvím automatizovaného online rozhraní zpřístupňujícího datový kanál určený pro propojení systému Citfin s aplikacemi provozovanými třetí stranou. Podmínkou pro získání přístupu k Citfin API je podepsaný dodatek k Rámcové smlouvě s oprávněním využívat Citfin API.

 

Citfin API umožňuje klientovi pověřit třetí stranu k zadání služby:

  • nepřímého dání platebního příkazu,
  • informování o účtu nebo
  • dotazování na zůstatek účtu.

O přístup k vašemu účtu v Citfin zažádá sama třetí strana přes Citfin API. Třetí stranu můžete na svém účtu přes Citfin API pověřit k realizaci služeb nepřímého dání platebního příkazu, informování o účtu nebo dotazování se na zůstatek účtu. Co třetí straně na svém účtu dovolíte, je jen na vás.

Citfin API umožňuje klientovi pověřit třetí stranu k zadání služby nepřímého dání platebního příkazu, tzn. že třetí strana může sama za vás iniciovat domácí a zahraniční platby z vašeho účtu v Citfin.

Při každém připojení třetí strany k Citfin API vždy ověříme, zda má platný certifikát a licenci od České národní banky. Bez vašeho souhlasu se žádná třetí strana k vašemu účtu v Citfin nedostane.

PSD2 (Payment services directive 2) neboli otevřené bankovnictví jsou služby, které umožnila směrnice Evropského parlamentu a Rady EU přijatá v roce 2015.  Do české legislativy byla směrnice převedena 13. 1. 2018 novým zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb.