Oznámení o aktualizaci Všeobecných obchodních podmínek

Dne 15. 5. 2021 vstoupí v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Mezi nejdůležitější změny ve Všeobecných obchodních podmínkách patří:
– úprava ukončování Smlouvy o Účtu v souladu s platnou právní legislativou,
– změna definice politicky exponované osoby v souladu s aktualizací zákona,
– doplnění úpravy odpovědnosti Citfin, spořitelní družstvo za neautorizovanou a nesprávně provedenou platební transakci.

S novými Všeobecnými obchodními podmínkami se můžete seznámit na našich webových stránkách, kde jsou výše uvedené změny vyznačeny formou revizí v dokumentu.

Nové VOP s revizemi Citfin – Finanční trhy, a.s.

Nové VOP s revizemi Citfin, spořitelní družstvo

Nové Všeobecné obchodní podmínky máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti, tj. 15. 5. 2021, písemně odmítnout, což se považuje automaticky za výpověď Smlouvy. Pokud nové Všeobecné obchodní podmínky do uvedeného data písemně neodmítnete, budeme je považovat za vámi přijaté.

V případě otázek kontaktujte obchodní oddělení na tel. čísle + 420 234 092 011.