Zpráva o hospodaření Citfin 2023

Vážení klienti a obchodní partneři,

ráda bych vás seznámila se Zprávou o hospodaření za rok 2023 Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo, ve které se můžete seznámit s hospodářskými výsledky obou společností, vybranými ekonomickými ukazateli a nejdůležitějšími událostmi uplynulého roku.