Tipy a rady pro firmy, aneb jak zvládnout koronavirus

Svaz průmyslu a dopravy sestavil seznam doporučených opatření proti šíření koronaviru pro velké průmyslové podniky. Inspirovat se jimi mohou však menší i střední podniky, a proto Citfin pro své klienty vytipoval ty nejpřínosnější.

SPCR

Devatero doporučení, které sestavil Svaz průmyslu a obchodu ČR pro firmy a podnikatele vedoucích ke snížení rizika zavlečení koronaviru na pracoviště. Tyto instrukce přehledně a stručně vystihují způsob chování zaměstnanců. Zároveň velmi podrobně, s ohledem na možnosti jednotlivých firem, popisují možnosti jednotlivých opatření. Vše přehledně naleznete zde

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila příjem žádostí o BEZÚROČNÉ úvěry pro malé a střední podnikatele, kteří jsou zasaženi v důsledku šíření koronaviru. Jedná se o program Úvěr COVID. Jeho cílem je ochrana podniků a poskytnutí dostatek levných finančních prostředků na provoz firem. Základní podmínky úvěru jsou přehledně k dispozici zde. Vše, co se týká dalších dotazů ohledně programu Úvěru COVID, naleznete zde

EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost rozšířila své služby. Výjimkou není prověření bonity zahraničního odběratele, pojištění na neodebrání zboží či nezaplacení faktury zahraničním odběratelem a mnoho dalšího, a to vše ve zkráceném řízení. Nejedná se nyní o služby pouze pro velké exportéry, ale opatření a služby jsou nabízeny i malým a středním podnikům vč. živnostníků. Více na www.egap.cz.

ulekare.cz

Podle bleskového průzkumu Svazu průmyslu a obchodu ČR, má každý třetí podnik alespoň jednoho zaměstnance v karanténě. Dá se čekat, že se tato situace bude nadále dočasně zhoršovat. Kontrola u lékaře může být velmi rizikovým jednáním, a proto ulekare.cz spustil službu pro firmy online konzultace zdravotního stavu s profesionálním personálem. Pokud máte dotaz ohledně zdravotního stavu svých zaměstnanců, můžete se zeptat zde

Citfin

Fungujeme bez omezení. Kurzy na měnovém trhu jsou však aktuálně velmi volatilní. Odlišnost kurzů mezi obchody sjednávanými na časy T+0 a T+2 je vysoká. Platí, že čím dřívější vypořádání obchodu, tím volatilnější kurz se širším spreadem. Doporučuje proto všem našim klientům, aby volili delší čas vypořádání svých obchodů, a tím dosáhli výhodnějšího kurzu.