Plošné testování zaměstnanců, nebo funkční chytrá karanténa ve firmě

Poslední novinkou z dílny české vlády je návrh na plošné testování zaměstnanců ve firmách, které sklidilo okamžitou vlnu kritiky z řad podnikatelů. Ti tvrdí, že plošné testování ničemu nepomůže, zbytečně zvýší firemní náklady a potenciálně podsekne jejich personální obsazenost.

V Citfin, který má 90 zaměstnanců, na nic nečekali a stejně jako většina odpovědných firem se o zajištění provozu a své zaměstnance postarali sami.

Martina Zvěřinová, CEO Citfin, říká: „Dlouho před tím, než vláda začala přicházet se svými doporučeními a nařízeními, jsme již během letních prázdnin, před příchodem druhé vlny, přijali tvrdá firemní opatření. Klíčem bylo udržení chodu firmy bez omezení služeb, zachování péče o zákazníky a především zdraví všech našich zaměstnanců. V první řadě jsme rozdělili všechny pracovníky do tří skupin. Dvě z nich se navzájem nesetkávají a po týdnu se střídají v kanceláři a na „homeofficu“. Třetí skupina pracuje trvale z domova a do kanceláře nechodí vůbec. To jsou především zaměstnanci z rizikových skupin.“

Přemístěním pracovních míst v Citfinu zajistili všem zaměstnancům na pracovišti bezpečné rozestupy, dále přidělili maximální počet samostatných kanceláří a pravidelně provádějí dezinfekci kancelářských prostor. Každému zaměstnanci je při příchodu do práce změřena teplota. V případě zvýšené teploty zaměstnanec není do prostoru firmy vpuštěn a odchází domů. To platí i v případě, že se necítí dobře a pociťuje na sobě příznaky jakéhokoli virového onemocnění. Takového zaměstnance Citfin posílá ihned na testy, které firma hradí plně ze svého.

Chytrá karanténa má smysl, ale jen v malém měřítku

„V první řadě bych chtěla zmínit, že Citfin se vždy plně řídí nařízeními vlády a postupy hygieny. Jak ukazuje realita, chytrá karanténa a trasování na úrovni celé České republiky nefunguje. Nicméně v malých a středních firmách je výborným nástrojem pro trasování a zabránění dalšího šíření nákazy. Konkrétně Citfinu velmi pomáhá. Trasování potenciálních nakažených děláme sami a okamžitě. Své zaměstnance posíláme ihned do karantény a následně na testy pro samoplátce. V tomto případě nečekáme na eŽádanku od hygieny nebo praktického lékaře. Naši zaměstnanci tento aktivní přístup vítají, protože dostávají přesné a jednotné informace jak postupovat bezprostředně po zjištění nákazy koronavirem. Aby vše fungovalo a naši zaměstnanci se cítili v bezpečí, je absolutně nejdůležitějším faktorem výborná komunikace a vzájemná důvěra mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pořád je pro nás absolutně nejdůležitější psychická pohoda a pevné zdraví celého týmu,“ vysvětluje Martina Zvěřinová.

„Povinné plošné testování ve firmách je podle mého názoru naprosto zbytečné, drahé a především nepřinese kýžený výsledek. Jsem přesvědčena, že většinu firem trápí ekonomický propad, zejména pokles obratu nebo zisku. O mimořádných výdajích spojených s COVID19 ani nemluvě,“ uzavírá Zvěřinová.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.