Povinné informace pro uzavírání termínových obchodů

Povinná dokumentace pro klienty před uzavřením smluvního vztahu pro realizaci termínových obchodů

Aktuální dokumentace

  Termínové obchody 127 KB Stáhnout
  Standardní měnový Forward 589 KB Stáhnout
  Měnový Forward s oknem 618 KB Stáhnout
  Měnový Par Forward 614 KB Stáhnout
  Měnový Par Forward s oknem 608 KB Stáhnout
  Měnový Swap 654 KB Stáhnout
  Swapování z aktuální ceny ASK 122 KB Stáhnout
  Swapování z aktuální ceny BID 117 KB Stáhnout
  Rizika spojená s termínovými obchody 104 KB Stáhnout
  Rámcová smlouva s termínovými obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 325 KB Stáhnout
  Příloha RS_ Produktový list Termínové obchody_2023_06_01 1. 6. 2023 321 KB Stáhnout