Obchodní bilance za březen skončila v přebytku 3,1 mld. korun

Největší pokles kladné bilance vykázal obchod s dopravními prostředky, a to o téměř 13 mld. korun. Dnešní číslo na první pohled nedopadlo vůbec špatně, avšak při podrobnějším zkoumání zjistíme, že velmi pozitivní vliv na celkové saldo měl obchod s ropou. Té se totiž v březnu dovezlo kvůli snížené poptávce méně, ale především cena WTI se v březnu dostala až na hranici 30 dolarů za barel.

V reakci na postupné snižování sazeb česká koruna oslabila a dnes se nachází nad 27 korunami za euro. Slabá koruna je sice proexportní faktor, protože exportéři za své zboží dostanou více českých korun a tak si mohou dovolit jít s konečnou cenou dolů, čímž předčí případnou konkurenci, ale v dnešní době je tato výhoda spíše teoretická. Zlepšení situace v zahraničním obchodě můžeme čekat až v květnu.

Podpora ekonomiky a exportu přichází ze všech stran, ale nic nedokáže nahradit zahraniční poptávku. Vládní podpůrná opatření, ani snižování klíčové 2T repo sazby ze strany ČNB nemohou nijak zásadně situaci zvrátit. Dnes centrální banka na svém zasedání nejspíš sníží základní úrokovou sazbu o 50b. na 0,5 % ve snaze podpořit ekonomiku. Bude se jednat o další snížení z řady. Sazby největších světových centrálních bank jsou prakticky na nule a tak ECB a FED už přikročily ke kvantitativnímu uvolňování. ČNB má ještě nějaký manévrovací prostor v rámci sazeb, ale i ten se blíží ke konci. Ve hře je totiž dnes i větší snížení, což by vedlo k širším ztrátám české koruny a sazby by se tak ocitly rázem v blízkosti nuly.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.