Zlevňujeme europlatby

Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo s platností od 15. 12. 2019 stanovují cenu za všechny odchozí europlatby ve výši 2,- Kč.

Navíc příchozí europlatby a příchozí tuzemské korunové platby nastavujeme v Citfin pro všechny naše klienty zdarma!

Tímto krokem europlatby zlevňujeme na úroveň ceny tuzemských plateb.

Nový sazebník Citfin – Finanční trhy, a.s. s platností od 15. 12. 2019

Nový sazebník Citfin, spořitelní družstvo s platností od 15. 12. 2019

Europlatba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Monaka nebo San Marina. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN. Platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce, metodu zpoplatnění SHA a rychlost platby NORMAL.