Zákaz platebního styku se třemi ruskými bankami

Vážení klienti,

informujeme vás o přijetí dalšího omezujícího opatření vůči Rusku. Zpřísnění mezinárodních sankcí nově zakazuje jakýkoli platební styk se třemi ruskými bankami – Bank Rossiya, Promsvyazbank a VEB.RF.

Upozorňujeme vás, že Citfin žádné platby do/z těchto bank neodešle, ani je nepřijme.

Děkujeme vám za pochopení.

Celé znění prováděcího nařízení Rady EU:

Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/260 ze dne 23. února 2022 byly na seznam osob, subjektů a orgánů v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, zařazeny mj. také tři ruské banky se sídlem v Moskvě, konkrétně Bank Rossiya, PROMSVYAZBANK a VEB.RF (též známá jako Vnesheconombank; VEB).

Vůči těmto bankám se uplatní opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tedy zmrazení (zajištění) veškerých finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které těmto bankám, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným náleží, jakož se zmrazují i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené banky vlastní drží nebo ovládají. Zároveň žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny těmto bankám a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch. V praxi to může např. znamenat, že prostřednictvím těchto bank nelze uskutečňovat žádný platební styk. Platby příchozí z některé z těchto bank podléhají v EU zmrazení, a to i v případech, kdy by přicházely od nesankcionovaného plátce.

Nařízení (EU) č. 269/2014, v aktuálně účinném znění, připouští z finančních sankcí vůči zmíněným třem ruským bankám určité, v uvedeném předpisu vyjmenované výjimky, nicméně o takových výjimkách by musel předem rozhodnout (povolit je) Finanční analytický úřad.

Finanční analytický úřad v této souvislosti zejména zdůrazňuje, že nově na sankční seznam EU zařazené (a výše uvedené) tři ruské banky, se řídí zcela odlišným sankčním režimem (uplatní se vůči nim zcela jiná opatření), než pět ruských bank uvedených na seznamu institucí v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, s výjimkou poslední z výše jmenovaných, VEB.RF, která současně jakožto VNESHECONOMBANK (VEB) figuruje i v příloze III nařízení (EU) č. 833/2014. Vůči této bance se tak uplatní jak opatření stanovená v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, tak v čl. 5 nařízení (EU) č. 833/2014.