Zahraniční obchod v prosinci vyrovnaný

ČSÚ dnes zveřejnil statistiku zahraničního obchodu za prosinec a loňský rok. Prosincová bilance skončila téměř vyrovnaně, s nepatrným schodkem 15 mil. CZK. Příznivě bilanci ovlivnil obchod s motorovými vozidly (prodeje aut, kterým v předchozích měsících chyběla homologace), opačně pak působil nárůst deficitu v obchodu s ropou a zemním plynem.

Za celý rok 2018 skončila obchodní bilance přebytkem 132,7 mld. CZK, což je o více než 30 mld. CZK méně, než v roce předchozím, ale stále velmi dobré číslo.  Zahraniční obchod v loňském dále slušně rostl – vývoz o 3,5 %, dovoz o 4,6 %. Zatímco růst vývozu byl limitován domácími kapacitami (nedostatek pracovních sil), silnější růst dovozu byl tažen silnou domácí poptávkou spotřebitelů a investicemi.

Ing. Jiří Šimek jiri.simek@citfin.cz   +420 234 092 025

Vystudoval pražskou VŠE se specializací na mezinárodní obchod a finance. V Citfin pracuje jako expert pro oblast treasury a analýz téměř od počátku historie společnosti.