Zahraniční obchod je v robustním přebytku

Obchodní bilance za září skončila v robustním přebytku 34,4 mld. korun. Meziročně export vzrostl o 2,2 %, dovoz však klesl o 2,3 %. Meziměsíčně se naopak obě statistiky zvyšují, export o 5,1 %, dovoz o 2,9 %.

Dnešní data o vysokém přebytku bilance za září mohou být na první pohled velmi pozitivní, ale pokud se podíváme na konstrukci salda, zjistíme, že zatímco vývoz roste, dovoz klesá. V takové situaci je vysoký přebytek příznačný. Pokud by tento trend trval déle, budeme sice dosahovat dobrých výsledků v oblasti kladného salda, to by však bylo výrazně určováno nízkým dovozem. Neboli nízkou aktivitou v domácí ekonomice.  

Na zářijová data měl pozitivní vliv zejména obchod s motorovými vozidly a také nižší deficit bilance obchodu s ropou a zemním plynem. Toto je dáno především nižší cenou na trzích a také nižším množství, které dovážíme, což opět ukazuje na nižší poptávku.

V dalších měsících bude klíčové, jak budou vypadat lockdowny u našich obchodních partnerů a rychlost návratu ekonomik k nějakému normálnímu režimu.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.