Upozornění k příchozím USD platbám na Firemní multiměnový účet EASY

Vážení klienti Citfin, spořitelního družstva,

jelikož nám záleží na Vaší spokojenosti, dovolujeme si Vás upozornit na následující situaci:

Pokud využíváte náš Firemní multiměnový účet EASY k příchozím USD platbám po České republice z Raiffeisenbank a.s., nebo z Fio banka, a.s., pak může docházet v korespondenční bance k možnému naúčtování poplatku. Konečná příchozí částka na Váš účet EASY do Citfin tak může být ponížena o tento poplatek.

Vezměte prosím na vědomí, že zasílání cizí měny v rámci České republiky je vždy považováno za zahraniční platební styk.

Citfin si žádné poplatky za příchozí platby neúčtuje. Ponížení platby o poplatky korespondenčních bank nemůžeme nijak ovlivnit, a proto Vám vždy doporučujeme při zasílání cizí měny do Citfin zkontrolovat výši svých poplatků za odchozí zahraniční platby u své banky, včetně možných dalších poplatků korespondenčních bank.

Děkujeme Vám za pochopení.

Váš Citfin