Únorová nezaměstnanost klesla na 3 %, aneb dvě strany mince čtyřdenního pracovního týdne

Podle MPSV únorová nezaměstnanost klesla na 3 %, trh čekal stagnaci na 3,1 %. Zatímco volných pracovních míst je více než 351 tis. (nárůst o více než 10 tis.), možných uchazečů o zaměstnání je pouze 227 tis. Letos se pravděpodobně dočkáme zpomalení ekonomiky, což povede k mírnému nárůstu nezaměstnanosti a zpomalení nárůstu průměrné mzdy. Ta nebude růst tak rychle díky nižšímu tlaku na zaměstnavatele. Domácí nezaměstnanost se bude přesto držet na relativně nízkých hodnotách, protože máme před sebou měsíce, kdy toto číslo začíná mírně klesat vlivem nástupu sezónních prací. Protichůdný faktor bude pochopitelně COVID-19 a jeho dopady do ekonomiky. Počítáme s tím, že se nezaměstnanost bude v dalších měsících držet pod 4 %. O kvalitního zaměstnance se firmy budou dále přetahovat a na tomto faktu se v dohledné době nic nezmění.

Firmy se předhánějí v benefitech a v tom, co mohou svým lidem nabídnout. Fantazii se meze nekladou a v rámci benefitů se můžeme setkat od stravenek, přes volné vstupenky na kulturní akce, homeoffice, až po čtyřdenní pracovní týden (4DW – 4dayweeks).

S posledně jmenovanou výhodou 4DW pro zaměstnance koketuje v poslední době mnoho firem, ale stále se jedná o velkou novinku. Výhodou tohoto benefitu je, že se nikdy nestane vysloveně masovou záležitostí, protože převážná část provozů firem ho z podstaty svého zaměření jednoduše nemůže nabídnout. Velmi pravděpodobně se nedočkáme ani zákonné úpravy ve smyslu plošného zavedení, a proto 4DW bude vždy jen skutečně hmatatelný a velmi vyhledávaný pracovní benefit.

4DW se firmám vyplatí

Náklady jdou spočítat velmi jednoduše, s přínosy to až tak jasné není. Pravdou však zůstává, že zavedením 4DW se pravděpodobně sníží fluktuace. Tím klesají náklady na hledání a zaškolení nového člověka. Především mladí zaměstnanci jednoznačně upřednostňují volný čas a tímto benefitem si firma zajistí jejich vyšší výkon. Obzvláště u výkonnostních pozic se jedná o přímou úměru mezi dosaženým výsledkem a volnými dny. Čím lepší výkon zaměstnanec podává, tím více má volných dnů. Dalším přínosem pro firmu je vyšší produktivita práce a výrazně odpočatější a spokojenější zaměstnanec. Bez zmínky nelze ponechat ani faktor vyšší loajality s firmou.

Jak ve firmě zavést 4DW

Možností, jak ke 4DW firma přistoupí je hned několik. Potenciálně nejvíce rizikový postoj pro firmu představuje zavedení 4DW pro všechny zaměstnance bez rozdílu pracovní náplně a především bez ohledu na výsledky firmy. Ať už se společnosti daří nebo ne, zaměstnanci prostě jeden den v týdnu nepracují. V době ekonomické konjunktury to nemusí být problém. Ten však může nastat, když se ekonomice nedaří. Navíc třeba jen dočasně odebrat tento benefit, může pro mnoho zaměstnanců znamenat apel na změnu práce.

Naopak nejméně rizikový přístup ke 4DW je poskytnout ho pouze výkonnostním složkám společnosti a navázat ho na plnění plánu ať už jednotlivce, nebo celé společnosti. Od věci není ani kombinace většího množství cílů. Pokud zaměstnanec splní výkonnostní požadavky v podobě finančních plánů, získává možnost 4DW. Znamená to totiž, že firma na tento benefit vydělala a tím pádem nepodstupuje žádné riziko.

Jelikož se jedná o velmi žádaný benefit, lze ho z pohledu managera oddělení dobře využít k motivaci svých zaměstnanců. Cílem mohou být individuální výkonnostní ukazatele, ale také hospodářský výsledek společnosti jako celek. U každého benefitu je velmi důležité, aby zaměstnavatel zajistil jeho dosažitelnost vhodným nastavením parametrů. Benefit, na který není možné dosáhnout, je nejen zbytečný, ale může být i demotivační.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.