Spotřebitelé i podnikatelé začínají více věřit ve zlepšení své situace

Podnikatelská důvěra v červenci vzrostla na 84,7 bodů, spotřebitelská dokonce na 96 bodů. Jedná se o potvrzení trendu důvěry a dá se čekat, že čísla půjdou ještě nahoru.

Podnikatelé v průmyslu, který je pro českou ekonomiku stěžejní, důvěra poskočila dokonce nejvíce v historii sledování tohoto indikátoru na 89,9 b. Snižuje se počet průmyslníků, kteří uvádějí poptávku po jejich výrobcích jako nedostatečnou. Zároveň se vlivem rostoucí spotřeby snižují zásoby hotových produktů. Tato čísla jsou potvrzením, že se v průmyslu čeká zvýšení výrobní činnosti v dalších třech měsících. Podnikatelé v průmyslu jsou v příštím půlroce optimističtí i co do své ekonomické situace.

Mezi spotřebiteli je situace stále rozporuplná. Na jedné straně se celková důvěra zvedla na 96 b., na straně druhé se však zvyšuje podíl lidí, kteří mají v úmyslu více šetřit. Zvyšuje se také obava z růstu nezaměstnanosti. Nahoru jde i strach ze zhoršení ekonomické situace, ale růstu cen se lidé nebojí.

Na datech u spotřebitelů je jasně vidět nejistota spojená s budoucím vývojem. Obava z růstu cen se sice snížila, ale data o inflaci ukazují na neustálý rychlý růst cenové hladiny, která za minulý měsíc meziročně vzrostla o více než 3 %. Strach ze ztráty zaměstnání jde ruku v ruce se silnější potřebou šetřit. Aktuálně se česká nezaměstnanost může pyšnit červnovým výsledkem 3,7 %. Zde je však jasné, že bez podpory vlády na udržení počtu pracovních míst, které už reálně neexistují, by celková nezaměstnanost byla kolem 8 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.