Říjnová nezaměstnanost v ČR dokonce klesla na 3,7 %

Podle údajů MPSV se několik měsíců v řadě držela nezaměstnanost na stejné úrovni. Teď dokonce klesla. Zatímco začátkem roku jsme se pohybovali kolem 3 %, během druhého a třetího čtvrtletí se podíl nezaměstnaných posunul na stávajících 3,7 %

Klesl ale i počet volných pracovních míst, kterých k poslednímu říjnu bylo 310 370, což je však stále více, než počet uchazečů o práci. Těch bylo 271 685. Na jedno volné místo tak čeká 0,9 % uchazeče.

Není dobré si něco malovat. Další makroekonomické ukazatele na tom nejsou dobře. Počet lidí bez práce stagnuje, ale důvodem jsou přetrvávající vládní podpůrné programy, které uměle udržují nezaměstnanost dole. Pokud nebudou prodlouženy, začátkem roku se dočkáme skokového nárůstu počtu lidí bez práce. Koronavirový efekt bude navíc podpořen běžnými důvody růstu nezaměstnanosti jako koncem každého roku. Mezi ty patří konec sezónních prací a vypršení úvazků na dobu určitou. Počítáme s tím, že tržní nezaměstnanost se tak vyhoupne přes 8 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.