Průmyslová výroba je o třetinu nižší

Průmyslová výroba za duben ukázala na meziroční propad o 33,7 %. Trhy čekaly pokles o 25 %, takže z tohoto úhlu pohledu se jedná doslova o studenou sprchu. Velmi špatně vyznívají nové zakázky, jejichž hodnota klesla o 42 %. Ty ze zahraničí v rámci automobilového odvětví šly dolů o 77,7 %.

V době konjunktury je automobilový průmysl tahounem domácí ekonomiky. Dnes je tou nejtěžší koulí na noze, protože toto odvětví meziročně kleslo o 80,1 %.

Teď bude záležet na rychlosti a plynulosti zotavení domácí ekonomiky. Vzhledem k provázanosti s našimi obchodními partnery, zejména s Německem, bude klíčové i jejich tempo návratu k normálu. Pokud se vše zvládne hladce, mohou dnešní dubnová čísla být ta nejhorší a s příchodem květnových statistik se situace bude lepšit.

Pokud tomu tak nebude a naši důležití obchodní partneři se budou „zvedat“ pomalu, zbrzdění nemine ani ČR. Dnes zveřejněná průmyslová výroba za duben z Německa ukázala na meziroční propad o 25,3 %, což bohužel naznačuje, že postavení se na nohy může trvat poněkud déle.      

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.