Průmyslová produkce v ČR za rok 2018 vzrostla o 3,0 %

Prosincová průmyslová produkce ČR poklesla v meziročním vyjádření o 1,4 %, po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dní vzrostla o 1,8 %. Proti listopadu se meziměsíčně zvýšila o 0,6 %.

K celkovému poklesu nejvýrazněji přispěla poklesem o 7,0 % výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Poklesla i výroba strojů a zařízení (-7,1 %) nebo výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-4,3 %).

Meziročním růstem se naopak prezentovala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (+9,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (+31,7 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (+3,6 %).

Hodnota nových zakázek v posledním měsíci roku 2018 klesla meziročně o 4,8 %, když zakázky ze zahraničí poklesly o 5,4 % a z tuzemska o 3,4 %.

V celkovém ročním vyjádření průmyslová produkce vzrostla o 3,0 %. K celkovému růstu nejvíce přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení růstem o 13,7 %. Nejvíce naopak pokleslo odvětví výroby usní a souvisejících výrobků, a to o 21,0 %.

Nové zakázky v roce 2018 vzrostly o 3,7 %. Zahraniční zakázky stouply o 3,9 % a zakázky z tuzemska pak o 3,1 %.

Konec roku 2018 byl negativně poznamenán ochlazením v automobilovém průmyslu. Meziroční růst o 3,0 % hodnotíme pozitivně i vzhledem k tomu, že během celého roku narážel průmysl na kapacitní omezení především z důvodu nedostatku vhodné pracovní síly.

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.