Podvodné e-mailové zprávy (phishing)

Vážení klienti,

vezměte prosím na vědomí, že v úterý 22.3.2022 došlo k rozesílání podvodných e-mailových zpráv (phishingu) s fiktivním potvrzením o přijetí platby, které měly vzbudit dojem, že byly odeslány ze společností Citfin – Finanční trhy, a.s. nebo Citfin, spořitelní družstvo. Cílem podvodných e-mailů bývá zpravidla snaha získat a následně zneužít bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví adresátů.

Žádáme vás tímto o maximální obezřetnost. Citfin nikdy nezasílá svým klientům výzvy k přihlášení se do internetového bankovnictví formou odkazu v e-mailu. Pokud podobnou výzvu nebo zprávu obdržíte, v žádném případě na odkazy v emailech neklikejte a ihned Citfin kontaktujte.

Všechny bezpečnostní prvky jako PIN, heslo nebo uživatelské jméno si u nás můžete kdykoli změnit. Při sebemenším podezření, že by mohly být prozrazené, je hned změňte nebo nám dejte vědět. Ujišťujeme vás však, že při úterní události nedošlo na naší straně k jakémukoliv ohrožení klientských přihlašovacích údajů, a proto jsou i nadále považovány za bezpečné.

Principem phishingu je typicky rozesílání e-mailových zpráv, které často vyzývají adresáta k zadání osobních údajů na falešnou stránku, jejíž podoba je takřka identická s tou oficiální. Stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví nebo e-mailové schránky. Uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří je mohou zneužít.