Po 2,5 letech bude opět více uchazečů o práci než volných míst

Domácí trh práce po jarním vypnutí ekonomiky čelí další zkoušce v podobě zavření části sektoru služeb. Od března je s prací nejtěžší situace v Karviné. Volných pracovních míst celorepublikově výrazně ubývá.

Od března letošního roku, kdy vláda přišla s režimem „standby“, se domácí trh práce výrazně proměnil. Mezera mezi počtem uchazečů o práci a volnými pracovními pozicemi se rapidně snižuje a obě křivky se přibližují. Je to především vlivem rychle klesajícího počtu volných pracovních míst, kterých v září bylo přes 316 tisíc, ale uchazečů o práci 277 tisíc. V pomyslné frontě na jedno volné pracovní místo stojí 0,9 uchazeče a číslo roste. Od začátku 90. let až do dubna 2018 byl výrazný převis lidí na úřadech práce nad volnými pozicemi. Tyto dvě křivky se setkaly na hranici 250 000. Dnes míří opět k sobě, ale z druhé strany. Vlivem nízké aktivity v ekonomice se snižuje počet volných míst nabízených firmami.

Tikající bomba na nás může čekat v momentě, kdy vláda koncem roku přestane podporovat dotacemi a podpůrnými programy pracovní místa, která v reálu už dávno neexistují. Pokud nepřijde nějaký další program, skokově naroste počet uchazečů o práci, ale volná pracovní místa se příliš nezmění. To bude mít za následek robustní nárůst nezaměstnanosti.

Všechno ale není jen negativní. Trh práce se v dalších měsících výrazně „pročistí“. Firmy si budou moci vybírat z většího počtu uchazečů, což bude po několika letech nezaměstnanosti pod 4 %, pro podnikatele i zaměstnance novum. Tato situace povede k růstu produktivity a nebude vytvářet tlak na růst mezd.

Vezmeme-li v úvahu všechna vládní ekonomická omezení, sníženou spotřebu domácností i firem, pokles zahraniční poptávky a neustále se snižující objem zahraničních zakázek, je až s podivem, že od března do září ztratilo práci 49 746 osob. Toto číslo nejspíš robustně naroste v lednu 2021.

Situace na trhu práce je zdaleka nejvážnější v Karviné. Tento region je nejhorší každý jeden měsíc v oblasti počtu lidí na jedno volné pracovní místo (v září 9,1 uchazeče) a celkové nezaměstnanosti, která tam v září dosahovala 8,1 %. V dalších statistikách si nestojí dobře ani Most, Sokolov, Ostrava či Ústí nad Labem. Karviná je však specifická tím, že je dlouhodobě ve více statistikách nejhorší.

Přírůstky nezaměstnaných byly pochopitelně největší v dubnu a to v Praze-východ, Karlových Varech a především v Chebu, což bylo dáno nízkou základnou. V posledních měsících se situace uklidňuje a přírůstky nejsou tak rapidní. V září byl na tom nejhůře Mělník a Teplice.

Do konce roku se bude situace pravděpodobně zhoršovat, ale nijak dramaticky. Stávající tempo se udrží a dá se čekat, že nezaměstnanost se lehce převalí přes 4 % (v září 3,8 %). V prosinci se sejde několik negativních faktorů. Ukončení, respektive neprodlužování úvazků na dobu určitou, konec sezónních prací a především skončí stávající podpora vlády na udržení zaměstnanosti. Začátek roku bude na trhu práce velmi turbulentní a není vyloučeno, že se celková nezaměstnanost převalí daleko přes 8 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.