Po 14 měsících máme deficit obchodní bilance

Červnová domácí obchodní bilance skončila poprvé od května 2020 v mínusu. Po čtrnácti měsících ČR více zboží dovezla, než vyvezla. Deficit zahraničního obchodu je 6,9 mld. korun. Meziročně se však jedná o propad o 40,9 mld korun.

Problémy v automobilovém průmyslu drtivě dopadají na výkon české ekonomiky. Hlavní příčinou červnového deficitu obchodní bilance jde totiž na vrub právě obchodu s motorovými vozidly. Meziročně se snížil přebytek obchodu s auty o 10,1 mld. korun.

Rychle rostoucí sazby, můžou znamenat posilující korunu. To však může být pro exportéry nepříjemné, protože za své vyvezené zboží dostanou cizí měnu, kterou smění horším kurzem a v konečném výsledku inkasují méně českých korun.

ČNB včera podle předpokladů zvedla klíčovou 2T REPO sazbu na 0,75 %. Za poslední dva měsíce k tomuto kroku tedy přistoupila již dvakrát a je jasné, že do konce roku přijde ještě minimálně jedno zvýšení sazeb. Většina bankovní rady je laděna do jestřábí strategie, takže třetí utažení měnových podmínek na sebe nejspíš nenechá dlouho čekat.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.