Obchodní bilance překvapila solidním růstem

Český statistický úřad zveřejnil dnes dopoledne výsledek srpnového zahraničního obchodu. Oproti očekávanému meziročnímu poklesu o 0,5 mld. CZK se saldo zahraničního obchodu „převalilo“ do kladného výsledku 8,6 mld. CZK.

Celkový lepší výsledek byl v nejvyšší míře ovlivněn výraznějším přebytkem u motorových vozidel (+5,9 mld. CZK). Pozitivně na celkové číslo působilo také snížení deficitu počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,9 mld. Kč nebo ropy a zemního plynu o 2,6 mld. Kč.

V meziměsíčním vyjádření se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 3,1 %.

Ve srovnání se srpnem 2018 klesl vývoz o 2,7 % na 278,4 mld. Kč a dovoz o 7,9 % na 269,8 mld. Kč.

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.