Obchodní bilance mírně nad očekáváním, průmyslová produkce mírně za ním

Český statistický úřad zveřejnil dnes dopoledne tuzemskou červencovou průmyslovou výrobu. Meziměsíčně a po očištění o rozdílný počet pracovních dní o 0,7 % vzrostla. V meziročním vyjádření se zvýšila o 0,1 %, odhad byl však ve výši 2,5 %. Bez očištění by roční přírůstek v průmyslu činil 5,6 %, ale letošní červenec měl oproti loňskému o 2 pracovní dny více.

K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů s růstem o 13,6 %. Zvýšila se i výroba elektrických zařízení (+5,6 %) či farmaceutických produktů (+22,1 %). Naopak poklesem se v červenci prezentovala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (-12,0 %), výroba ostatních nekovových výrobků (-5,0 %) nebo výroba základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství (-7,2 %).

Hodnota nových zakázek se v červenci zvýšila o 10,2 %, zahraniční o 9,2 % a tuzemské zakázky vzrostly dokonce o 12,4 %.

Pro zbytek letošního roku s příliš velkými přírůstky průmyslové výroby nepočítáme. Důvodem je rostoucí srovnávací základna a problém s navyšováním výroby vhledem k rekordně nízké míře nezaměstnanosti.

 

Červencový zahraniční obchod skončil podle předběžných výsledků přebytkem 0,1 mld. CZK, odhad počítal se schodkem 0,5 mld. CZK. V loňském červenci zaznamenal zahraniční obchod schodek 8,2 mld CZK.

K celkovému kladnému saldu obchodní bilance nejvíce přispěl vyšší přebytek výroby motorových vozidel (+8,0 mld. CZK) a kovodělných výrobků (+1,1 mld. CZK). Také poklesl deficit s ropou a zemním plynem o 2,2 mld. CZK. Nepříznivý vliv na celkové saldo měla horší bilance počítačů spolu s elektronickými a optickými přístroji, kde se saldo zvýšilo o 3,2 mld. CZK a nižší kladný rozdíl u strojů a zařízení.

V meziročním vyjádření se dovoz zvýšil o 5,1 % na 289,5 mld. CZK, vývoz pak o 8,4 % na 289,6 mld. CZK. V prvních sedmi měsících roku 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance 108,6 mld. CZK, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku znamená nárůst o 26 mld. CZK.

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.