Nové znění stanov Citfin, spořitelní družstvo

Vážení klienti,

dne 23. 6. 2021 bylo členskou schůzí schváleno nové znění stanov Citfin, spořitelní družstvo.

Aktuálně platné stanovy Citfin, spořitelní družstvo naleznete zde.