Nové Všeobecné obchodní podmínky

Vážení klienti,

dnem 1. 11. 2019 vstoupí v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky společností Citfin – Finanční trhy, a. s. a Citfin, spořitelní družstvo (dále jen „Citfin“).

Nové obchodní podmínky se týkají změn souvisejících se službou Citfin API, která umožňuje Klientovi pověřit Třetí stranu k zadání autorizovaného pokynu společnosti Citfin k realizaci následujících služeb Třetích stran:

· Služba nepřímého dání platebního příkazu,

· Služba informování o Platebním účtu klienta,

· Služba dotázání se na zůstatek na Platebním účtu klienta.

S novými Všeobecnými obchodními podmínkami se můžete seznámit na našich webových stránkách www.citfin.cz, kde jsou výše uvedené změny vyznačeny formou revizí v dokumentu. Nebo přímo nahlédněte zde:

Nové Všeobecné obchodní podmínky máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti, tj. 1. 11. 2019 písemně odmítnout, což se považuje automaticky za výpověď smlouvy s Citfin. Pokud nové Všeobecné obchodní podmínky do uvedeného data písemně neodmítnete, budeme je považovat za vámi přijaté.

V případě svých otázek kontaktujte obchodní oddělení na tel. čísle + 420 234 092 011.

S pozdravem