Nezaměstnanost v červnu vzrostla na 3,7 %

Červnová nezaměstnanost nijak nepřekvapila a MPSV potvrdilo číslo 3,7 %, přičemž v květnu bylo 3,6 % nezaměstnaných.

Chlácholit se velmi mírným nárůstem nezaměstnanosti by však nebylo moudré. Přihlédneme-li k tomu, že zavření většiny obchodů přišlo v březnu a případná výpovědní lhůta začala běžet od dubna, větší vlna lidí na úřady práce může dorazit v červenci.

Na druhé straně stále zde máme situaci, kdy existuje téměř 335 tisíc volných pracovních míst a necelých 270 tisíc uchazečů. Tento poměr se v dalších měsících může velmi rychle otočit.

Trumfem a nadějí pro trh práce jsou Češi, kteří nepojedou na dovolenou do zahraničí, ale utratí své peníze doma. Pokud si většina Čechů zvolí dovolenou v ČR, pomohou tím ekonomice více, než podpůrné programy vlády. Odvětví služeb bude nabírat zaměstnance a domácí nezaměstnanost by se nemusela v letních měsících přehoupnout přes 5 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.