Nelehký návrat z home office zpět do kanceláře

V posledních měsících se protiepidemická opatření vlády rozvolňují. Společnosti, které před více než rokem přistoupily k novým způsobům fungování svých zaměstnanců na pracovišti, některá omezení v chodu firem postupně ruší a povolávají své zaměstnance po dlouhé době strávených na home office zpět do kanceláří. A ne všichni z nich vnímají návrat do práce pozitivně.  

Home office byl dlouho jedním z nejcennějších benefitů a lidé, kteří k němu měli přístup, si ho velmi vážili a většinou nezneužívali. V době pandemie však lidé trávili prací z domova mnohem více času, což většinou způsobilo, že efektivita práce poklesla. Za hlavní důvody označuje psycholožka Radka Loja problémy s organizací úkolů na straně zaměstnanců i vedení společnosti, ale také chybějící fyzický kontakt.  

„Na práci z domova si lidé nejčastěji pochvalovali to, že si sami mohli časově rozvrhnout pracovní úkoly a lépe se na ně soustředit, nemuseli nikam dojíždět a pauzy mohli využít např. k domácím pracím nebo k posílení fyzické kondice. Na nové podmínky si zvykli a nemají rádi změny, proto návrat do kanceláře mohou vnímat jako ohrožující. Připomínají si hlavně negativní věci, které tam zažili, případně vidí v horším světle i situace, které jim dříve přišly zcela běžné. Izolace se také podepsala na některých vztazích. Lidé si neměli možnost záležitosti „vyříkat“ a co se neřeší, tak nezmizí, ale obvykle naroste. Hlavně v našich hlavách v podobě nepříjemných domněnek a strachů, které potom obvykle ovlivňují další komunikaci, pracovní náladu a efektivitu“, vysvětluje Radka Loja. 

Na druhé straně se zaměstnavatelé snaží chod firem vrátit co možná nejvíce k normálu. Ani oni to však nemají úplně jednoduché. Vnímají změny, které nová doba do fungování pracovních týmů přinesla a už nyní je jim jasné, že se do stavu před prvním lockdownem asi jen těžko vrátí. V březnu loňského roku většina firem snížila počet zaměstnanců v kancelářích na nezbytné minimum a odeslala spoustu svých pracovníků na home office. Během několika málo dní tyto společnosti zcela změnily svým zaměstnancům pro ně dlouhodobě známé jistoty, firemní prostředí a zvyklosti. Kompletně jim přeměnily procesy, infrastrukturu i formu komunikace.  

Takovou společností je i Citfin, jejíž provoz v čase pandemie popisuje CEO Martina Zvěřinová: „V této době jsme se u nás ve společnosti koncentrovali pouze na jediný cíl a veškeré úsilí jsme věnovali k zajištění kompletního finančního servisu pro klienty. To se nám sice podařilo, ale vůbec nás nenapadlo, že interní změny, které provádíme, potrvají tak dlouho a budou mít na naše zaměstnance psychické a sociální dopady. Postupně se začal u lidí pracujících z domova objevovat stres, změnili způsob komunikace i přístup k řešení pracovních problémů. Některým poklesla produktivita, flexibilita a velmi špatně také vnímali ztrátu přímého kontaktu s kolegy. Všechny tyto skutečnosti nás přiměly povolat zaměstnance z home office zpět do kanceláří hned, jakmile to vládní opatření umožnila a naše prostory k tomu byly opět uzpůsobeny.“   

Přestože se manažeři snaží řešit problémy svých kolegů a vrací je zpět na pracoviště, ukazuje se, že to není jednoduchý úkol, protože se mnozí zaměstnanci každodennímu návratu do kanceláře brání. Společnosti tak stojí opět před těžkým rozhodnutím, jak se k nové situaci postavit, aby podmínky pro zaměstnance vytvořily komfortně, bezpečně a ke spokojenosti všech. 

„V Citfin jsme se domnívali, že návratem chodu firmy do standardního režimu se vše vyřeší, avšak reakce některých zaměstnanců nás překvapily. Snažíme se tedy najít určitou rovnováhu, každému vyjít maximálně vstříc a u některých pozic do budoucna nezavrhujeme i možnost práce z domova. Home office však není možný poskytnout trvale každému, natož v takovém rozsahu jako za doby pandemie. Chceme tak předejít opětovným nežádoucím dopadům na zaměstnance a provoz firmy. Je nám proto jasné, že musíme vynaložit ještě mnoho úsilí pro nalezení kompromisu,“ dodává Martina Zvěřinová z Citfin.  

„Jen malé části lidí vyhovuje pracovat stále z domu nebo z kanceláře, a proto většina českých firem směřuje k takzvanému hybridnímu modelu, který kombinuje obojí. Tento model by mohl formovat nové pracovní prostředí. Lidé by do kanceláře chodili hlavně kvůli klientům, za účelem spolupráce, sociální interakce, kreativní činnosti či předávání zkušeností. Individuální práci by potom mohli dělat z domu“, říká Radka Loja a na závěr dodává: „V lidské povaze je zakotveno, že když máme pouze jedno, toužíme po tom druhém a naopak. Důležité je, aby lidé nemuseli zbytečně trávit čas v kanceláři anebo se nadměrně frustrovat nedostatkem kontaktů doma. Zaměstnance a jejich manažery tedy čeká náročný úkol – najít tu správnou rovnováhu.“ 

Ing. Mgr. Radka Loja – Psycholožka, lektorka a koučka. Vede komplexní kurzy osobního rozvoje, poskytuje psychologické poradenství a je autorkou knihy „Emoce pod kontrolou“.  

Martina Zvěřinová – CEO a předsedkyně představenstva Citfin – Finanční trhy a.s. Ve vrcholné manažerské pozici společnosti je více než 17 let.