Míra nezaměstnanosti na novém minimu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo dubnovou míru nezaměstnanosti. Ta poklesla na novou minimální hodnotu, když podíl nezaměstnaných osob tvořil 2,7 % práceschopného obyvatelstva. Výsledek tak předčil očekávání, protože se čekalo snížení míry nezaměstnanosti na 2,8 % z březnových 3,0 %. Za poklesem stojí především začátek sezonních prací.

Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 7,6 % na 209 828, počet volných pracovních míst se zvýšil o 0,2 % na 339 919.

Meziměsíčně klesla nezaměstnanost ve všech 77 okresech. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Karviná (6,9 %), Most (5,7 %) a Ostrava-město (5,2 %). Naopak nejnižší pak v okresech Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,2 %) a Pelhřimov (1,3 %).

Podle posledních dostupných údajů Česká republika udržela svou pozici země s nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU před Německem, Nizozemím, Maďarskem a Polskem.

Do dalších měsíců již s výraznějším poklesem nezaměstnanosti nepočítáme vzhledem k tomu, že mnoho práceschopných lidí již na trhu k dispozici není. Tento fakt také bude zřejmě tlačit na další růst mezd a platů.

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.