Maďarské firmy jsou připraveny k obchodní spolupráci

Jak v této době najít nové, spolehlivé obchodní partnery v zahraničí? Jak najít co nejrychleji a jednoduše spolehlivého obchodního partnera v Maďarsku?

Citfin je oporou pro malé, střední a korporátní podniky v oblasti směny deviz, zahraničního platebního styku a zajištění kurzového rizika. V souvislosti s tím vám blíže představujeme spolupráci s organizací CED – Středoevropská Nezisková Síť pro Hospodářský Rozvoj / Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd./, která se při maďarském Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu stará o rozvoj vztahů českých a maďarských firem. Z rozhovoru s Árpádem D. Velvéthy, vedoucím kanceláře CED pro ČR, vyplývá, připravenost maďarských firem k okamžité spolupráci a s pomocí CED je navázání obchodních vztahů jednodušší, spolehlivější, bezpečnější a rychlejší.

V ČR není CED – Středoevropská Nezisková Společnost Kft. příliš známá, můžete nám organizaci blíže představit?

V České republice jsme krátce, naše kancelář funguje teprve od podzimu 2019. CED je organizace, jejímž zřizovatelem a 100 % vlastníkem je maďarské Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu. Jsme specializovaná instituce maďarské vlády odpovědná za podporu exportu a ekonomický rozvoj ve střední Evropě. Na operativní úrovni podporujeme vývozní aktivity maďarských výrobců a poskytovatelů služeb. Máme 23 kanceláří ve státech jako Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Itálie, Rumunsko, Ukrajina a  Česká Republika a máme 13 regionálních kanceláří v Maďarsku. Naším cílem je posílit přeshraniční hospodářské a obchodní vztahy se zeměmi, kde máme zastoupení a zvýšit vzájemnou obchodní bilanci. To je naším cílem i v České Republice.

Co konkrétně by měla česká firma dělat při hledání partnera v Maďarsku?

Máme široké portfolio firem ze všech oborů podnikání např.: z oblasti potravinářství, zemědělství, zdravotnictví, strojírenství, lehkého průmyslu a další. Tyto firmy jsou námi ověřené a jedná se o spolehlivé, bezproblémové partnery. Aby se česká firma dostala k těmto údajům, stačí, když vyplní náš nezávazný dotazník, kde uvede údaje o sobě a upřesní požadavky, jaká komodita ev. služba ho zajímá. Po zaslání dotazníku požadavek zpracujeme a vyhledáme vhodného partnera ke spolupráci. Dokážeme také oslovit investory pro případ, že by česká firma hledala investici nebo partnera ke společnému podnikání v ČR. Tyto služby jsou pro českou firmu samozřejmě zdarma.

Existuje konkrétní okruh cílových skupin pro rozvoj exportu v sektoru malých a středních podniků, se kterými spolupracujete?

Naše portfolio služeb, které pokrývá všechny segmenty komerčních procesů, bylo vyvinuto v úzkém souladu s potřebami maďarských společností a mezinárodními trendy. To vše zajišťuje, že všichni naši partneři, bez ohledu na jejich velikost a zkušenosti s exportem, mohou využít naše nástroje a služby co nejefektivněji.

Jaké současné trendy lze pozorovat v České republice u současných maďarských exportních produktů?

Naše oboustranné obchodní vztahy s Českou republikou se od vstupu do EU výrazně rozšířily. Česká republika je stále jedním z důležitých maďarských exportních partnerů, protože je šestým nejdůležitějším exportním trhem z hlediska celkového maďarského exportu.

Poslední vývoj v českém automobilovém průmyslu může posílit další aktivity v oblasti spolupráce a outsourcingu, jako jsou investice kapitálu pro maďarské společnosti. V budoucnu můžeme očekávat zlepšení maďarských tržních pozic, a to především zvýšením tržního podílu strojírenského, elektronického, oděvního průmyslu, chemických a farmaceutických výrobků. Dalším průlomem pro maďarské malé a střední podniky by mohl být potravinářský průmysl a vývoz kvalitních vín.

Může CED pomoci i opačně, v  případě, kdy český subjekt chce investovat v Maďarsku?

Jak jsem se již o tom zmínil, jsme vládní instituce a máme kontakty nejenom na subjekty, ale i na různé organizace, sdružení, asociace, komory atd. CED se prioritně nevěnuje aktivitám souvisejícími s investicemi českých firem v Maďarsku, ale díky kontaktům můžeme doporučit možné řešení i v této oblasti. I od toho jsme tady.

Je výhodné investovat v Maďarsku?

Stručně řečeno: velmi. Trochu podrobněji vysvětleno: V důsledku prostředí makroekonomické konsolidace a podpory investic je Maďarsko jedním z nejvýznamnějších investičních cílů na světě. V roce 2019 maďarská vláda uzavřela 101 velkých investičních dohod. Výsledkem těchto investičních dohod byla v Maďarsku přijata investice v hodnotě 5,35 miliard EUR, která vytvořila 13 493 nových pracovních míst. Kromě pokroku východoevropských zemí a posílení sektoru elektromobility je diverzifikace maďarského investičního prostředí dobře ilustrována skutečností, že 101 investic může být spojeno s 21 různými zeměmi a realizováno ve 20 různých odvětvích.

Jsou to v podstatě investice s vysokou přidanou hodnotou a podíl high-tech sektoru z celkových investic se blíží k 70 procentům, takže Maďarsko je před Německem, Spojenými státy, Velkou Británií a Rakouskem.

Aktuálně největšími investory jsou společnosti Samsung SDI, SK Innovation a Toray, Audi, Schaefler Group, Sanofi, Mercedes a BMW.

Je také možné vyjednat státní podporu pro vybrané investice, protože je možné podpořit ty, kteří chtějí investovat z několika současných zdrojů státu a Evropské unie. Daně a různé náklady spojené s podnikáním jsou také konkurenceschopné v Maďarsku.

Na co je tedy při vstupu na maďarský trh třeba dávat pozor?

To je těžká otázka, ale zkusím to nějak přiblížit. Opatrnosti nikdy není dost, ale podle mě, než se nějaká firma rozhodne vstoupit na maďarský trh, měla by v první fázi investovat čas a energii do příprav. To se v budoucnu bohatě vrátí na vynaložených nákladech. Klíčová je analýza trhu a segmentu jako takového, do kterého chce firma vstoupit. Tím se mohou eliminovat možná rizika. Jako druhou nutnou oblast vidím investici do reklamy. Její forma se může lišit dle oboru, ale na začátku je dobré mít připravenou strategii fungování společnosti na internetu a sociálních sítích, což je v této době správný směr. Jen bych doplnil, že samozřejmě dokážeme doporučit firmu na zabezpečení výše uvedených služeb.

S jakými daněmi může česká firma v Maďarsku počítat?

U daní a příspěvků placených zaměstnancem je nutné počítat s příspěvkem na důchod ve výši 10 %, s daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 % a 8,5% na zdravotní pojištění a na příspěvky na trh práce.

Daně a příspěvky od zaměstnavatele zahrnují sazbu daně z příspěvků na sociální zabezpečení, která byla snížena na 17,5%. Od 1. ledna 2019 již zaměstnavatelé nebudou muset platit daň za sociální příspěvky zaměstnancům v důchodovém věku. Podniky však musí zaměstnancům platit příspěvek na odborné vzdělávání ve výši 1,5 procenta.

DPH je obecně 27 %. Snížená sazba daně ve výši 5 % je stanovena prorestaurační služby, z prodeje čerstvého a UHT mléka, z vajec, drůbeže a rybích pokrmů. DPH na internetové služby klesla z 27 % na 5 %.

Je neznalost maďarštiny pro navázání obchodních vztahů problém?

Firmy, které chtějí spolupracovat s maďarskými firmami, nemusí mít obavy z jazykové bariéry. Jazyková vybavenost nejen obchodníků maďarských firem je na velmi dobré úrovni a hlavním obchodním jazykem je angličtina. Pokud ale má český subjekt možnost přizvat ke spolupráci maďarsky hovořícího spolupracovníka, je to samozřejmě výhodou, nikoli však podmínkou.

Dodáte ještě něco závěrem?

V Maďarsku je mnoho firem, které jsou připravené k okamžité spolupráci s českými společnostmi. Netýká se to pouze velkých nadnárodních korporací. Kvalitní mezinárodní spolupráce menších a středních podniků v  dnešní složité době, konkrétně mezi Českou republikou a Maďarskem, může být velmi zajímavá a výhodná. Cesta od prvního kontaktu k první zakázce může být velmi rychlá a snadná. V tomto naše kancelář poskytne pomoc a jsme připraveni na dotazy a konkrétní požadavky českých firem.

Chcete jednoduše najít vhodného partnera v Maďarsku a navázat spolupráci s tamními firmami? S prvními vašimi kroky vám pomůže česky hovořící vedoucí kanceláře CED pro ČR Árpád D. Velvéthy.

www.ced.hu, brno@ced.hu

+420 776 710 233

CED Central European Economics Development Network

Tuřanka 1519/115a Green Building

627 00 Brno – Slatina, Czech republic

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.