Krátké ohlédnutí za dvěma lety měnové politiky ČNB

Neptáme se jestli, ale o kolik ČNB zvedne ve středu 22. prosince základní 2T REPO sazbu. Čeští centrální bankéři mají před sebou poslední zasedání tohoto roku, ve kterém přepsali historická data.

Celý příběh začal 7. února 2020. Do té doby byla devět měsíců sazba na rovných 2 %. To se změnilo právě začátkem února loňského roku, kdy ČNB naprosto proti všem odhadům, předpokladům, a především v ostrém kontrastu s blížící se pandemií zvedla sazbu na 2,25 %.

V polovině následujícího měsíce nastal absolutní obrat a centrální bankéři naopak sazbu nebývale snížili na 1,75 % a o pouhých deset dní později přišlo další snížení na 1 %. V červnu téhož roku přišlo snížení sazby na 0,25 %, kde setrvala přesně rok.

Podpora ekonomiky v podobě nízkých sazeb v době robustního poklesu byla více než vhodná. Problémy v mezinárodním obchodě, a především výrazně expanzivní fiskální politika tehdejší vlády roztočily inflaci tak, jak dlouho nepamatujeme. ČNB na to začala reagovat opět velmi skokově letos v červnu, tehdy zvedla sazbu na 0,5 %. S dalším zvýšením sazeb z kraje srpna se dostala 2T REPO sazba na 0,75 %. Jak přicházela nová a stále hrozivější data o růstu cen, ČNB se v říjnu odhodlala k největšímu utažení měnových podmínek v historii o 75b. na 1,50 % a v listopadu dokonce o 1,25 procentního bodu na 2,75 %, kde je sazba až dosud.

Ohlédnutí za kroky ČNB ukazuje, že jsme byli nejprve svědky příkladného rychlého snížení sazeb, což ukázalo na akceschopnost ČNB. Tomu bohužel předcházelo jedno zvýšení sazeb v době, kdy rozhodně přijít nemělo. Nyní však zažíváme utahování měnových podmínek bezprecedentní rychlostí a 22. prosince je ve hře zvýšení sazeb až na 3,5 %. To zdaleka nebude znamenat jen zdražení hypoték a spotřebitelských úvěrů, ale především provozních úvěrů firmám a půjček na jejich investiční projekty. To zcela jistě podsekne právě investice a tím pádem křehký ekonomický růst.

Inflace, které nyní čelíme je z velké části mimo dosah ČNB, a proto by centrální bankéři mohli držet sazby neměnné, alespoň částečně tím podpořit ekonomiku a trhy mírně uklidnit. Realita bude nejspíš odlišná, protože vyjádření zástupců ČNB jasně deklarují, že ve zvyšování sazeb hodlají pokračovat.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.