Krásné Vánoce

Vážení klienti a obchodní partneři,

 

děkujeme vám za projevenou důvěru, příjemnou spolupráci a velkou podporu v roce 2018. S každým směnným obchodem a realizovanou platbou se Citfin ve svých zkušenostech posouvá dále, a to nám umožňuje být pro vás stále lepším partnerem s citem pro finance.

 

Jménem celého Citfin vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok!