Index mizérie je nejvyšší za poslední tři roky

Přestože se česká ekonomika zvedá a dílčí čísla zažívají bezprecedentních hodnot díky nízké srovnávací základně s loňským rokem, dopad na běžné spotřebitele není nikterak růžový.

Výrazně roste průmyslová výroba, maloobchodní tržby díky chuti lidí utrácet letí vzhůru a podnikatelská i spotřebitelská důvěra jsou v nejlepší kondici za poslední nejméně rok, ceny zboží na pultech obchodů robustně stoupají. V oblasti nezaměstnanosti je situace dvousečná. Na jedné straně je pouze 4,1 % lidí bez práce a počet nových uchazečů o zaměstnání bylo v dubnu 28 469, což je nejníže od roku 1997. Jedná se o pozitivní vliv vládním opatřením v podobě dávek pro podnikatele a firmy na udržení zaměstnanosti. Na druhé straně po skončení těchto podpůrných dotací může nezaměstnanost ještě povyskočit nahoru. Navíc se nijak nevylepšuje počet lidí, kteří zvládají spořit, což vyplývá ze statistik ČSÚ o spotřebitelské důvěře. Lidé se obávají zejména nárůstu cen, což konec konců vidíme už v reálu.

Index mizérie, tedy součet míry inflace a nezaměstnanosti, dosáhl v březnu úrovně 7,2. Pokud toto číslo rozebereme zjistíme, že nezaměstnanost se dostala na 4,1 % a inflace na 3,1 %. Index mizérie je nejhorší od března 2017, tehdy byl na úrovni 7,4. Vysoká nezaměstnanost a silnější růst cen představují nebezpečnou kombinaci, kdy je vysoký podíl lidí, kteří mají nízké příjmy vlivem toho, že jsou nezaměstnaní a zároveň těm, kteří mají práci, rostou ceny zboží na pultem obchodů vysokým tempem.

Stávající situace není obvyklá. Často je vyšší nezaměstnanost doprovázena relativně nízkým růstem cen, jelikož inflační tlaky, hnané spotřebou lidí, nejsou zásadní. Zkrátka, lidé v době vyšší nezaměstnanosti utrácejí jen za nutné zboží a pořízení zbytných věcí odkládají na lepší časy. Dnes jsou však obě čísla srovnatelná. Výsledkem vládní politiky udržitelnosti zaměstnanosti je relativně nízký počet lidí bez práce za cenu vysokých schodků veřejných financí. Tím dochází k tomu, že kupní apetit spotřebitelů je vysoký a lidé utrácejí ve zvýšené míře. Ceny pak letí vzhůru úplně všem.

Problém může nastat v momentě, kdy stávající zaměstnanci budou konfrontováni s trhem. Ti, kteří jsou na již neexistujících pozicích rozšíří řady na úřadech práce, takže nezaměstnanost může v dalších měsících ještě výrazně povyskočit. K nim se po prázdninách přidají absolventi škol a útlum sezónních prací. Pokud k tomu připočteme možné další omezení ekonomiky ve druhé polovině roku, bude to znamenat vysoké ceny a vysokou nezaměstnanost. Index mizérie se může lehce přehoupnout přes 8 bodů.   

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.