Export motorových vozidel podporuje domácí obchodní bilanci

Přebytek zahraničního obchodu se v březnu vyhoupl na 18,5 mld. korun. Oproti loňskému březnu se zvedl export o 29,2 % a dovoz o 22,8 %. Za dobrou kondicí domácího vývozu stojí především kladné saldo zahraniční výměny v oblasti motorových vozidel, které vzrostlo o 20,9 mld. korun a to díky lepšícímu se exportu, který ukazuje na slušnou kondici zahraniční poptávky.

To bylo ostatně vidět na datech z tohoto týdne o prodejích nových aut v Německu. Zatímco v březnu se prodeje automobilů v USA zvedly o 51,5 %, u nás o 77,7 %, tak v Německu to bylo o 90,1 %.

V dalších měsících se naplno projeví zavření ekonomiky v minulém roce a tím pádem do čísel roku 2021 bude pozitivně promlouvat nízká srovnávací základna. Nelze nezmínit také pozitivní faktor tkvící v tom, že aktuální situace se zlepšuje, nálada na trzích jde nahoru a očekávání budoucího vývoje ekonomického růstu je výrazně lepší než před rokem.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.