Ekonomická důvěra spotřebitelů je nejnižší od dubna

Ekonomická důvěra spotřebitelů šla výrazně dolů. Dle dnešních čísel z ČSÚ se snížila na 83,1b, což je nejhorší výsledek od letošního dubna, tedy od jarního zastavení ekonomiky. Méně lidí hodlá spořit, navíc se větší podíl lidí obává dalšího růstu nezaměstnanosti.

Další data o nezaměstnanosti se dozvíme začátkem prosince. Poslední čísla z MPSV však ukázala dokonce na pokles nezaměstnanosti na 3,7 %, avšak nezapomínejme, že stále fungují dotace státu v této oblasti. Pokud nedojde k jejich prodloužení, můžeme se dočkat skokového nárůstu počtu lidí bez práce už začátkem roku, kdy se do situace C19 připočtou sezónní faktory, jako končící smlouvy na dobu určitou či omezení stavebních prací.

Podnikatelská důvěra v oblasti průmyslu klesla na 87,9b., což je nejhorší výsledek za posledních pět měsíců. Snížila se výroba, poptávku hodnotí podnikatelé jako nedostatečnou, naopak zásoby šly vzhůru. Všechny tyto znaky jsou v podstatě oprávněné, vzhledem k situaci v ekonomice.

Podíváme-li se do oblasti služeb, tedy do sektoru výrazně postiženým opatřeními vlády zjistíme, že důvěra subjektů se nadále snižuje na 71,2b. Dnešní situace je o to horší, že se zvyšuje počet podniků a firem, které nevěří ve výraznější probuzení poptávky v dalších pěti měsících.

Pokud do dnešních čísel zahrneme veškeré dílčí údaje, pak data ukazují na celkový pokles indikátoru důvěry na 82b., tedy nejníže od letošního července.

Situace se trvaleji obrátí k lepšímu až s jasným plánem distribuce vakcíny, což by mohlo uklidnit trhy.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.