Domácí zakázky podniků se vrací k růstu

Obchodní bilance dosáhla v únoru přebytku 22,5 mld. korun. Za první dva měsíce letošního roku se export meziročně zvedl o 1,1 %, ale import klesl o 0,7 %. To indukuje nízkou aktivitu v ekonomice a lepšící se saldo obchodní bilance je jen, na první pohled pozitivním, vedlejším efektem.

Na celkovém trendu domácí obchodní bilance se dlouhodobě nic nemění. V únoru se zvětšil přebytek obchodu se státy EU27 o 8,6 mld. korun a se státy mimo EU27 se deficit prohloubil o 6,2 mld. korun. Podobně se meziročně zvedá export i import se státy EU27.

V dalších měsících se dá čekat, že se na trendu nic zásadního měnit nebude. Nadále bude růst export a bude se více a více projevovat nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy byl březen prvním měsícem lockdownu. Klíčová bude oblast importu, ze které je patrná aktivita v ekonomice. I zde by se však měla situace zlepšovat s tím, jak se zvyšují pozitivní očekávání ohledně rozvolňování, očkování a rychlého návratu ekonomiku k normálu.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.