Domácí nezaměstnanost za září klesla na 3,5 %

Zářijová nezaměstnanost šla oproti očekávání dolů na hladinu 3,5 %. Domácí trh práce skrývá hned několik specifik, díky kterým má ČR nejnižší nezaměstnanost v celé EU.

V první řadě je to vývoj počtu volných pracovních míst. Těch neustále přibývá a v září jich bylo 357 911, což je třetí nejvyšší číslo od roku 1997. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je dalším důvodem, proč domácí tempo ekonomického růstu bylo ve 2.Q letošního roku nejpomalejší v celé V4.

Výrazně v září přibylo nově zaevidovaných uchazečů. Těch bylo 42 935, což bylo v souladu s obvyklým nárůstem každý rok.

Počet uchazečů o zaměstnání naopak v září nadále klesl na 262 142 a nůžky mezi oběma ukazateli se tak dál rozšiřují. Tento nebezpečný trend může do budoucna znamenat, že stávající zaměstnanci budou chtít vyšší finanční ohodnocení za svou dosavadní loajalitu, ale zaměstnavatelé jsou v nezáviděníhodné situaci a finanční prostředky na zvýšení mezd jsou omezené. Pracovních míst je sice dost, takže změna zaměstnání se může jevit jako dobrý nápad. To však platí jen v určitých oborech, mezi které patří řemeslné práce, nebo řidiči. V administrativě je situace mnohem horší.

Logika říká, že v zimních měsících by se měla nezaměstnanost mírně zvednout s ohledem na konec stavebních a dalších sezónních prací. To letos ovšem platit vůbec nemusí a tento tlak na růst nezaměstnanosti bude dalece vykompenzován právě vysokým převisem počtu uchazečů o zaměstnání nad volnými pracovními místy. Je tedy velmi pravděpodobné, že se do konce roku nezaměstnanost nepodívá nad 4 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.