Domácí nezaměstnanost dále klesá, důvod k jásotu to není

Říjnová nezaměstnanost oproti očekáváním znovu klesla a to na 3,4 % a v EU jsme stále premianty. Rizika strnulosti trhu práce jsou však velká.

Zatímco počet volných pracovních míst mírně roste či stagnuje na vysokých hodnotách, uchazečů o práci ubývá. Neobsazených míst bylo v říjnu 352 454, ale lidí, kteří jsou nahlášeni na ÚP a hledají práci bylo o 100 tisíc méně (251 689). Nůžky mezi počtem lidí bez práce a volnými místy se nadále nebezpečně rozevírají, a to zejména kvůli rychle ubývajícím lidem na trhu práce. Teoretických volných míst je tak více než 100 tisíc, přičemž na této hodnotě jsme byli naposledy v březnu 2020.

To znamená, že firmy budou muset vynaložit stále více energie na udržení stávajících zaměstnanců, protože najít nové může být na aktuálním trhu práce problém. Dobře je to vidět na počtu nově příchozích na ÚP, kterých bylo v říjnu lehce přes 30 tisíc, zatímco v září jich bylo téměř 43 tisíc.

To bude samozřejmě dál znesnadňovat pozici firem, a vyvíjet tlak na rostoucí mzdové náklady. Růst mezd bude znovu roztáčet inflaci, kterou se ČNB snaží stlačit vyššími sazbami.

V dalších měsících půjde nezaměstnanost mírně nahoru vlivem ukončování sezónních prací a úvazků na dobu určitou na konci roku, ale přesto se nejspíš nebude jednat o nic dramatického. Problém může nastat v případě dalšího uzavření ekonomiky. Zejména v oblasti služeb by se jednalo o citelný problém.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.