Domácí listopadová nezaměstnanost se vrátila na 3,8 %

Domácí nezaměstnanost vzrostla ve shodě s očekáváním na 3,8 %, přičemž počet čekajících na jedno volné pracovní místo se drží pod 1. Volná pracovní místa rostou rychleji, než uchazeči. Volných míst bylo v listopadu 317 972 (růst o 2,3 %), ale uchazečů jen 274 526 (růst o 1 %).

Od začátku roku pozorujeme nezdravý trend toho, že se nůžky mezi volnými pracovními místy a uchazeči zavírají. Zatímco volných míst výrazně ubylo, počet uchazečů jde vzhůru. Stále se však nejedná o nic dramatického a bude záležet na tom, jak se k věci postaví vláda.

Program Antivirus na podporu zaměstnanosti funguje do konce roku. Pokud nebude nahrazen Kurzarbeitem nebo znovu prodloužen, můžeme se dočkat během ledna případně února masivního propouštění a nárůstu nezaměstnanosti k 8 %. Nápor na úřady práce ještě vzroste vlivem končících úvazků na dobu určitou ke konci roku a útlumem sezónních prací.

Řada pracovních míst nyní existuje právě jen díky Antiviru. V reálné ekonomice tato místa už dávno nejsou. V situaci, kdy se však blíží cesta ven v podobě vakcíny, vláda může ještě zaměstnanost podpořit. Pro mnohé obory jsou první měsíce v roce nejtěžším obdobím. To se týká zejména odvětví, která musela být převážnou část roku zavřená.  

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.