Domácí ekonomika mezičtvrtletně vzrostla

Domácí ekonomika hlásí dobrou kondici. Data z ČSÚ za 4.Q ukazují, že oproti předchozímu čtvrtletí domácí ekonomika vzrostla o 0,3 %, zatímco trhy počítaly s poklesem o 2,5 %. Meziročně HDP kleslo „jen“ o 5 %. I zde se jedná o lepší výsledek, protože odhady počítaly s pádem o 7,7 %.

I když domácí ekonomika za celý loňský rok klesla historicky nejvíce, a sice o 5,6 %, vzhledem k situaci se nejedná o tak špatný výsledek. Je dobře vidět, že stávající krize je výrazně odlišná, než ekonomická, finanční apod. Aktuální propad hospodářství je výrazně selektivní a mezi jednotlivými obory jsou propastné rozdíly. Česká republika si ve srovnání se světem nestojí vůbec špatně.

ČSÚ zaznamenal pokles ve všech oblastech života. Dolů šla spotřeba domácností, investice, výroba, zahraniční poptávka atd. Naopak rostl podíl výdajů států, což se negativně projevuje v robustních deficitech státního rozpočtu.

V dalších měsících bude klíčové tempo a úspěšnost očkování. Po té bude důležitá rychlost návratu ekonomiky k normálu, lépe řečeno, k novému způsobu fungování.  

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.