Citfindex se dostal po čtyřech měsících pod 25 korunovou hranici

Index společnosti Citfin vyjadřuje teoretický kurz české koruny k souhrnnému kurzu EUR, USD, GBP, PLN a CHF. Jejich váha je odvozena od poptávky a nabídky klientů Citfin po těchto měnách. Index popisuje vývoj české koruny vůči těmto měnám v čase a udává jeho hypotetickou úroveň včetně jeho procentuální změny. Ukazuje volatilitu české koruny, která vychází z každodenního sledování domácí měny. 

Česká koruna se dnes velkým obloukem vůči vybraným měnám vrátila na hodnoty, které držela krátce po zastavení domácí ekonomiky. Na to, aby se Citfindex vrátil na začátek března, tedy do období normálního chodu ekonomiky, musí domácí měna ještě o jednu korunu posílit.

Teoretická úroveň kurzu české koruny vůči koši vybraných měn se poprvé od března dostala pod magickou hranici 25 korun a zastavila se na 24,976 CZK. Od začátku března byl tento Index nejvýše na konci právě třetího měsíce, a sice na 26,437 CZK.

Největší pohyb koruny za uplynulé čtyři měsíce je vidět proti americkému dolaru, ke kterému posílila o téměř 10 %, následuje libra se šesti procenty, naopak nejmenší vliv na změnu teoretického kurzu české koruny měl pohyb vůči zlotému.

Od začátku roku se Citfindex dostal na nejnižší hodnotu 23,645 CZK začátkem února, vlivem dobré kondice domácí ekonomiky a relativně vysokých sazeb ze strany ČNB. V dalších týdnech nepočítáme s velkým výkyvem Indexu. Rozhodující bude averze k riziku na trzích a především rychlost návratu ekonomik do rostoucího trendu. Dnes zasedá ECB, kde čekáme ponechání sazeb na nule. Zítra však budou jednat představitelé EU o záchranném fondu, což je potenciálně velmi kurzotvorný faktor.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.