Citfin, spořitelní družstvo s platností od 1. 3. 2020 vyhlašuje zápornou úrokovou sazbu na euro

Citfin, spořitelní družstvo od 1. 3. 2020 vyhlašuje úrokovou sazbu pro zůstatky v měně EUR na Multiměnovém účtu na úrovni -0,5 % p.a. Tento záporný úrok se týká pouze eurových zůstatků převyšujících nebo rovnajících se objemu 300 000 EUR.


U eurových zůstatků pod 300 000 EUR se úroková sazba nemění a zůstává na úrovni 0 % p.a.


Úroková sazba na úrovni 0 % p.a. zůstává nadále i pro ostatní měny.
Aktuální vyhlašované úrokové sazby Citfin, spořitelního družstva naleznete zde.


Citfin

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.