Citfin dodává energii z ovoce

V dnešní složité době jsme se rozhodli dodat energii z ovoce našim zdravotníkům. Do několika nemocnic v celé České republice jsme poslali vitamínové drinky s velkým poděkováním těm, kteří se starají o nemocné. Všem jim přejeme velkou dávku sil, trpělivosti a odhodlání v jejich těžké práci!

Váš Citfin.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.