Červnový přebytek obchodní bilance dopadl mírně hůře

Český statistický úřad zveřejnil výsledek červnové obchodní bilance s přebytkem 18,4 mld. CZK. Oproti očekávání jde o něco horší číslo, na trhu se počítalo s kladným saldem 19,8 mld. CZK. V meziročním srovnání jde o 5 mld. CZK lepší výsledek.

V meziročním vyjádření klesl vývoz o 4,2 % na 304,9 mld. CZK a dovoz o 6,1 % na 286,5 mld. CZK, loňský červen měl však o jeden pracovní den více. V meziměsíčním vyjádření se po sezonním očištění vývoz snížil o 4,1 % a dovoz o 1,9 %.

Ke kladnému celkovému výsledku bilance přispělo snížení deficitu bilance základních kovů o 3,1 mld. CZK a rafinovaných ropných produktů o 1,8 mld. CZK. Kladné saldo vzrostlo u ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. CZK a u počítačů s elektronickými a optickými přístroji o 1,1 mld. CZK. Naopak nepříznivě celkovou bilance ovlivnil nižší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 2,7 mld. CZK.

Bilance červnového zahraničního obchodu se státy Evropské unie vykázala přebytek 62,2 mld. CZK, schodek se státy mimo EU se prohloubil na 42,1 mld. CZK.

 

Ing. Jiří Rys jiri.rys@citfin.cz   +420 234 092 066

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na finance a obchod. Na pozici analytika působí u společnosti Citfin od roku 2010. Zabývá se především měnovým trhem a zahraniční politikou.