Ceny v průmyslu – ceny zboží dlouhodobé spotřeby šly nahoru o 3,3 %

Ceny v průmyslu se v prosinci meziročně nezměnily, byly tedy stejné jako v prosinci 2019. V meziměsíčním vyjádření vzrostly o 0,2 %. Obě čísla jsou vyšší, než trhy čekaly.

Vyšší růst cen obecně ukazuje na silnější poptávku a to je pro ekonomiku dobré znamení. Pokles cenové hladiny by naopak znamenal snižující se aktivitu v jednotlivých oborech. To nejdůležitější, co dnešní data z ČSÚ ukázala, byl růst cen u zboží dlouhodobé spotřeby o 3,3 % a výrobků investiční povahy o 2,5 %. Obzvláště u zboží dlouhodobé spotřeby jednoznačně platí, že se jedná o zboží zbytné a k jeho nákupu lze přistoupit zejména v situaci pozitivních očekávání s budoucími příjmy.

V zemědělství souhrnně můžeme říci, že ceny klesly o 2,7 %. V oblasti živočišné produkce šly ceny dolů o 8,8 %, ale v rostlinné výrobě naopak ceny vzrostly o 2,3 %. Stavební práce podražily. Meziročně se ceny ve stavebnictví zvedly o rovná 3 %.

Ceny v odvětví průmyslových výrobců meziročně stagnovaly. Podle dílčích údajů šly nahoru ceny elektřiny a jejího přenosu i rozvodu, dále ceny plynu. Podražily dopravní prostředky, a sice o 2,4 %. Dále se zdražení týkalo zpracovatelského průmyslu o 4,2 %

V dalších měsících se dá čekat, že pokud bude očkování hladký průběh, trhy se budou postupně zvedat a dojde i k oživení poptávky. Cenová hladina se tak udrží nad nulou, což ukazuje na potenciál růstu ekonomiky.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.