Ceny v domácím průmyslu rostou nejrychleji za 30 let

Ceny průmyslovým výrobcům rostou dvouciferným tempem. Dnešní data z ČSÚ potvrdila meziroční zdražení v oblasti průmyslu o 11,6 %. Meziměsíčně šly ceny nahoru o 1,9 %. Vyšší byly ceny naposledy v lednu 1992, kdy se průmyslová inflace pohybovala na 29,1 %.

Ceny v průmyslu jdou nahoru hned z několika důvodů. Jedná se o kombinaci robustní poptávky, kterou však producenti nejsou schopni uspokojit, protože dochází ke zpožďování dodávek vstupů. Jejich nedostatek, vlivem problémů v mezinárodní dopravě, katapultuje vstupní cenu do výroby vzhůru, což se projevuje i v ceně zboží na pultech obchodů.

I když ČNB rekordním tempem zvyšuje sazby ve snaze zkrotit inflaci, její podstatná část je dovezená, a tak se pravděpodobně aktivita centrálních bankéřů mine účinkem.

Počínání ČNB negativně dopadne na spotřebitele i firmy, protože utahování měnových podmínek znamená vyšší úroky z úvěrů, což zbrzdí jak spotřebu domácností, tak investice firem. To v konečném důsledku podlomí kondici domácí ekonomiky.  

Zdražuje se ve všech oblastech. Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 14,1 %, u stavebních prací to bylo o 7,5 % a ceny tržních služeb pro podniky šly nahoru o 1,9 %. Ve všech sledovaných segmentech se navíc zvyšuje tempo růstu cen.

Ceny se nejspíš budou stabilizovat v průběhu příštího roku, kdy se budou postupně narovnávat obchodní vztahy. To však pouze za předpokladu, že se ekonomiky našich obchodních partnerů nikterak nepropadnou vlivem dalších lockdownů apod.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.