Ceny průmyslových výrobců se únoru zvedly o 1,4 %

Dnešní číslo je po více než roce nejvyšší. Naposledy ceny v průmyslu rostly o 1,4 % loni v lednu. Vývoj průmyslových cen může ukázat, kam budou směřovat spotřebitelské ceny. Pro vyšší tempo růstu hovoří zejména stále solidní očekávání ohledně poptávky ze zahraničí. S ohledem na opatření vlády je jasné, že domácí poptávka bude ještě delší dobu skomírat a zlepší se až s blížícím se otevřením ekonomiky. Vyšší ceny sice na první pohled nevyznívají příliš pozitivně, ale opak je pravdou. Růst cen implikuje vyšší aktivitu v průmyslu a to je přesně to, co česká ekonomika potřebuje.

Nahoru šly ceny automobilů o 1,5 %, obecných kovů o 7,2 % a ve zpracovatelském sektoru jako u nábytku o 3,5 %. Obecně lze říct, že o 3,6 % podražilo zboží dlouhodobé spotřeby. Rostoucí cena právě zboží dlouhodobé spotřeby naznačuje, že průmysl na tom není až tak špatně.

Zajímavá je situace ve stavebnictví, kde se zvedly ceny o 1,8 %. Ceny vstupů, tedy materiálu, šly nahoru o 3,2 %.

Ve srovnání lednových dat z celé EU se ČR nijak dramaticky nevymaňuje z průměru. Evropský průměr ukázal na růst průmyslových cen v lednu o 0,2 %, zatímco ceny ČR stagnovaly. Nejvíce rostly ceny tradičně v Irsku (o 19,6 %), naopak nejvíce se snížily v Litvě a to o 4,8 %.

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.