Ceny českých výrobců se v listopadu snížily

Celkově šly ceny domácích výrobců za listopad meziročně dolů o 0,1 %, obecně se očekával naopak jejich růst o 0,6 %. V meziměsíčním vyjádření byl pád ještě robustnější. Oproti říjnu klesly ceny o 0,5 %, zatímco trhy čekaly jejich růst o 0,3 %.

Od dubna ceny vzrostly jen v říjnu a v listopadu tedy navázaly na předchozí půl roční propad.

Na první pohled se může jevit pokles cen jako dobrý signál, ale v situaci, ve které se nachází ČR, si můžeme zadělat na hlubší problém. Občasný a krátkodobý pokles cen je v pořádku, pokud však trvá delší dobu, jako nyní, může dojít k deflační spirále, ze které je drahé se dostat. Podniky se totiž snaží při poklesu ekonomiky prosadit i za cenu nižších cen. Snižovat si marži však nelze do nekonečna. Následuje snižování platů zaměstnanců, propouštění a celá situace může vést ke krachu firem.

Meziročně se ceny výrobců v průmyslu snížily o 0,1 % zejména vlivem produktů z ropy. Zatímco během loňského listopadu se ropa na světových trzích prodávala v blízkosti 65 USD/barel, dnes se občas její hodnota převalí přes 50 USD/barel.

Robustnější byl v listopadu pád cen zemědělských produktů, a sice o 2,2 %. Nejvíce se na poklesu cen podílely levnější brambory, čerstvá zelenina, jateční prasata, ale i drůbež.

Naopak růst cen byl zaznamenán u stavebních výrobců (o 3,1 %) a u cen tržních služeb pro podniky (o 2 %).

Ing. Tomáš Volf tomas.volf@citfin.cz   +420 234 092 332

Devizovým trhem se zabývá od roku 2005 a analytické činnosti se věnuje od roku 2008. Jeho doménou jsou analýzy makroekonomických údajů, mezinárodní politika a jeho komentáře přebírají domácí média.